کلیدواژه‌ها = متابولیت های ثانویه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسیر بیوسنتز کارنوسیک اسید در رزماری(Rosmarinus officinalis)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-20

سید محسن حسینی؛ امین باقی زاده