کلیدواژه‌ها = گیاه روغنی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر خصوصیات زیست شناسی و زیست محیطی درختچه چند منظوره هوهوبا

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-46

امین باقی زاده؛ حسین شاهسوند حسنی؛ زهرا نبی قهفرخی