کلیدواژه‌ها = سلنیوم
تعداد مقالات: 4
2. القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-45

مهرانا عسگری؛ زهرا اوراقی اردبیلی


4. اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویاGlycine max L.))

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-13

نرگس اوراقی اردبیلی؛ سارا سعادت مند؛ وحید نیکنام؛ رمضانعلی خاوری نژاد