کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

علی رضا رضایی؛ معصومه نژاد علی؛ علی غفوریان