کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-22

امین باقی زاده؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی؛ افسانه بیانی؛ زهرا توحیدی


2. مطالعه محتوای دانه گیاهان چندساله تیره چتریان در استان یزد (مطالعه موردی Ferula assa-foetida،Dorema ammoniacum و Prangos ferulacea.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-20

محمد حسین حکیمی میبدی؛ غلامرضا زارعی؛ محدثه حبیب زاده میبدی