کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های بومی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس صفات فیزیولوژیک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-59

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ نسیم رنج‎کش؛ مرتضی سام دلیری


2. بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه‌ آفریقایی با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 63-69

حمیده حیدری نژاد؛ مصطفی عبادی؛ حسین عباس پور