کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سطوح بـور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

جعفر شهابی فر؛ رضا خوش نظر پرشکوهی


2. مکانیزم های تحمل تنش شوری در گیاهان از دیدگاه فیزیولوژیکی و مولکولی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-61

امین باقی زاده؛ سعید میرزایی؛ آمنه استخری


3. اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-32

ابراهیم ناعمی؛ سوفیا سروری؛ حسن باقریان لمراسکی


4. تاثیر کاربرد ترکیبات مختلف روی اگروتیس بر عملکرد چغندرقند

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 57-65

حسین نوری؛ رسول مرزبان؛ مریم فروزان؛ عبدالامیر حسنی