نویسنده = سمانه عبدالمحمدی
تعداد مقالات: 3
1. کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-9

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی