نویسنده = امین باقی زاده
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی ارقام کنجد درمرحله جوانه زنی تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-9

امین باقی زاده؛ علی یزدان پناه؛ محمود رستمی نژاد


2. بررسی برهمکنش تنش خشکی با اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-22

امین باقی زاده؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی؛ افسانه بیانی؛ زهرا توحیدی


3. بررسی مسیر بیوسنتز کارنوسیک اسید در رزماری(Rosmarinus officinalis)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-20

سید محسن حسینی؛ امین باقی زاده


4. اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-7

عباس سلطانی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا درودیان


5. مروری بر خصوصیات زیست شناسی و زیست محیطی درختچه چند منظوره هوهوبا

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-46

امین باقی زاده؛ حسین شاهسوند حسنی؛ زهرا نبی قهفرخی


6. اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارویی اسطوخودوس

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-11

امین باقی زاده؛ بهروز سعیدی گراغانی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی


7. مکانیزم های تحمل تنش شوری در گیاهان از دیدگاه فیزیولوژیکی و مولکولی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-61

امین باقی زاده؛ سعید میرزایی؛ آمنه استخری