نویسنده = محمد حسین حکیمی میبدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه محتوای دانه گیاهان چندساله تیره چتریان در استان یزد (مطالعه موردی Ferula assa-foetida،Dorema ammoniacum و Prangos ferulacea.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-20

محمد حسین حکیمی میبدی؛ غلامرضا زارعی؛ محدثه حبیب زاده میبدی