نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر ساخت و کشت ریز‌نمونه‌های استویا در بیوراکتور TIS نسبت به کشت درون شیشه‌ای

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 15-26

بهاره شعفی؛ سید سعید موسوی؛ سعید قنبرعلی باغنی