نویسنده = سید مهدی میری
تعداد مقالات: 3
1. کارایی محلول پاشی منابع مختلف آهن به همراه سولفات روی بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم احمد آقایی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-46

زهرا سلامت بخش؛ سید مهدی میری؛ علی خانمیرزایی فرد


2. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل