نویسنده = ������ �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخش دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری منطقه 12 بر اساس مدل پاتریک

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 49-54

اسدالله نامدار علی آبادی؛ سید مهدی میر دامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی