نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عوامل مؤثر برموفقیت بنگاه‌های زودبازده بخش کشاورزی در شهرستان ایوان

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 31-40

مرتضی رستمی؛ همایون مراد نزادی؛ مرجان واحدی