نویسنده = ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد ترکیبات مختلف روی اگروتیس بر عملکرد چغندرقند

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 57-65

حسین نوری؛ رسول مرزبان؛ مریم فروزان؛ عبدالامیر حسنی