نویسنده = بهزاد کاویانی
تعداد مقالات: 5
2. ریزازدیادی توسط IBA و Kin و القای تتراپلویید توسط کلشی‌سین در ارکید فالانوپسیس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-35

محسن محمدی؛ بهزاد کاویانی؛ شهرام صداقت حور


4. ریزازدیادی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Mill.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-41

امید کریمی؛ بهزاد کاویانی