نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصاره الکلی پیاز نرگس بر فراموشی ناشی از اتانول در موش‌های بزرگ صحرایی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 33-42

مرضیه کریمی؛ بهاره پاکپور؛ آرزو دست پاک؛ رامش احمدی