نویسنده = ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سالیسیلات بر برخی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Hibiscus esculentus L.) در تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-62

شهر بانو شکی؛ علی رضا ایرانبخش؛ مریم نیاکان