نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آناتومی برگ هشت گونهL. Salvia متعلق به تیره Lamiaceae در استان‌های خراسان رضوی و شمالی

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 9-14

سید محمد موسوی؛ آذر نوش جعفری؛ شهلا نجفی