نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر چندین تنظیم‌کننده‌ رشد گیاهی بر ویژگی های رشد ی،میزان کلروفیل و مقدار عناصر در فرفیون زینتی (Euphorbia lactea f. cristata)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-53

محمد تقی خدابنده اویلی؛ سپیده کلاته جاری؛ محمد تقی پاداشت دهکایی


2. پایش آلودگی مس روی چند گونه‌ درختی فضای سبز کارخانه ملی مس و شهرک مسکونی سرچشمه

دوره 11، شماره 1.2، تابستان 1395، صفحه 43-52

راضیه السادات هاشمی کشکوئی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ سپیده کلاته جاری