نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر متقابل شاخص‌های کنترل کیفی سموم و کیفیت آب

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1395، صفحه 23-34

حسین نوری؛ متانت نجفی


2. تاثیر کاربرد ترکیبات مختلف روی اگروتیس بر عملکرد چغندرقند

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 57-65

حسین نوری؛ رسول مرزبان؛ مریم فروزان؛ عبدالامیر حسنی