نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری