نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید سفید بالک‌های خیار گلخانه‏‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 11-20

محمد جواد ارده؛ ولی الله بنی عامری؛ شهرام فرجی