نویسنده = فریبا یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-10

الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


2. تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1395، صفحه 15-22

علی بدرقه؛ الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی