نویسنده = محمد مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.))

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-77

سوفیا سروری؛ محمد مقدم؛ حسن باقریان لمراسکی