نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ فیزیولوژیکی نهال‌های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-45

لیلا حکیمی؛ محمد متینی زاده؛ اسماعیل خسرو پور