نویسنده = پژمان مرادی
تعداد مقالات: 2
2. اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-40

صدیقه علائی بخش؛ مهرداد اسفند یاری؛ محمود خلیلی؛ پژمان مرادی