نویسنده = شکوفه رضائی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی کارآیی همزیستی باکتری‌های بومی همزیست عدس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 65-74

الهام شمشیری پور؛ کاظم خاوازی؛ شکوفه رضائی