نویسنده = ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر خراش دهی اسیدسولفوریک بر جوانه‌زنی بذر گل اختر

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-14

مژگان شهداد نژاد؛ علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ علیرضا خدا بخش؛ ایرج خزایی؛ سعید فتاح سیاه کمری