نویسنده = ������������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 13-21

نجیبه رازگردانی شراهی؛ سحرناز نوربخش؛ کیانا کریملو