نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول‌پاشی پیش از برداشت برخی عناصر غذایی بر رشد و گلدهی آلسترومریا رقم fuji

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-64

الهام دانائی؛ وحید عبدوسی؛ ناصر علی پور؛ مریم گلینی؛ سعید صفری