نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بهبود ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه سخت حنا توسط تنظیم‌کننده‌های رشد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 22-28

علی صالحی ساردویی؛ مژگان شهدادنژاد؛ فاطمه خورشیدی‌جرجندی


2. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل های بریده نرگس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 30-36

مژگان شهدادنژاد؛ علی صالحی ساردویی