دوره و شماره: دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392 
4. آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک‌های آهکی

صفحه 29-40

جعفر شهابی فر؛ ابراهیم پناه پور؛ فرهاد مشیری؛ علی غلامی؛ مهرزاد مستشاری


6. تاثیر کاربرد ترکیبات مختلف روی اگروتیس بر عملکرد چغندرقند

صفحه 57-65

حسین نوری؛ رسول مرزبان؛ مریم فروزان؛ عبدالامیر حسنی