دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-74 

مروری

2. بررسی نقش محصولات تراریخته در راستای سلامت انسان

صفحه 13-21

نجیبه رازگردانی شراهی؛ سحرناز نوربخش؛ کیانا کریملو


مقاله پژوهشی

4. بررسی تاثیر تنش کمبود آب و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

صفحه 39-51

سعید فتاحی سیاه‌کمری؛ حمیده آزاد قوجه‌بیگلو؛ علی صالحی ساردویی؛ افشار فلاح‌ایمانی؛ خیرالله بابایی


6. بررسی کارآیی همزیستی باکتری‌های بومی همزیست عدس

صفحه 65-74

الهام شمشیری پور؛ کاظم خاوازی؛ شکوفه رضائی