تعداد مقالات: 180

2. اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارویی اسطوخودوس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-11

امین باقی زاده؛ بهروز سعیدی گراغانی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی


3. تاثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‌دهی قلمه‌های چای (Camellia sinensis L.)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-5

سید محمد اخگر؛ جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی


6. اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-7

عباس سلطانی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا درودیان


7. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

دوره 15، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل


9. کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

دوره 15، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-9

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی


10. ارزیابی ارقام کنجد درمرحله جوانه زنی تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-9

امین باقی زاده؛ علی یزدان پناه؛ محمود رستمی نژاد


12. بررسی پریود گلدهی جنس Astragalus در مراتع شانجان شهرستان شبستر بر اساس تغییرات ارتفاع

دوره 15، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 2-15

زهرا اصغری روشن؛ جلال محمودی؛ قاسم حبیبی بی بالانی


13. استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی

دوره 12، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-15

مریم مرعشی علی آبادی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ عباس احمدی؛ مهرداد اسفندیاری


14. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-10

الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


15. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 12، شماره 2، تیر 1396، صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری


17. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار

دوره 11، شماره 1.2، شهریور 1395، صفحه 5-12

الهام مطلبی


18. بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی

دوره 10، شماره 3.4، اسفند 1394، صفحه 5-12

حسین شصتی؛ علی رضا لادن مقدم


20. اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویاGlycine max L.))

دوره 8، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-13

نرگس اوراقی اردبیلی؛ سارا سعادت مند؛ وحید نیکنام؛ رمضانعلی خاوری نژاد


21. تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، تیر 1392، صفحه 5-17

فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی


23. تاثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم(Spathiphyllum spp.)

دوره 9، شماره 1.2، شهریور 1393، صفحه 5-10

حمید رضا نیک مرام؛ فرشید اسمعیلی


25. شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 5-14

علی رضا رضایی؛ معصومه نژاد علی؛ علی غفوریان