تعداد مقالات: 168

2. اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارویی اسطوخودوس

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-11

امین باقی زاده؛ بهروز سعیدی گراغانی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی


5. تأثیر سطوح بـور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

جعفر شهابی فر؛ رضا خوش نظر پرشکوهی


6. اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-7

عباس سلطانی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا درودیان


7. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل


9. کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-9

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی


10. ارزیابی ارقام کنجد درمرحله جوانه زنی تحت تنش شوری

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-9

امین باقی زاده؛ علی یزدان پناه؛ محمود رستمی نژاد


12. بررسی پریود گلدهی جنس Astragalus در مراتع شانجان شهرستان شبستر بر اساس تغییرات ارتفاع

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2-15

زهرا اصغری روشن؛ جلال محمودی؛ قاسم حبیبی بی بالانی


13. استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-15

مریم مرعشی علی آبادی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ عباس احمدی؛ مهرداد اسفندیاری


14. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-10

الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


15. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری


17. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار

دوره 11، شماره 1.2، تابستان 1395، صفحه 5-12

الهام مطلبی


18. بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی

دوره 10، شماره 3.4، زمستان 1394، صفحه 5-12

حسین شصتی؛ علی رضا لادن مقدم


20. اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویاGlycine max L.))

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-13

نرگس اوراقی اردبیلی؛ سارا سعادت مند؛ وحید نیکنام؛ رمضانعلی خاوری نژاد


21. تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-17

فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی


23. تاثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم(Spathiphyllum spp.)

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 5-10

حمید رضا نیک مرام؛ فرشید اسمعیلی


25. شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

علی رضا رضایی؛ معصومه نژاد علی؛ علی غفوریان