تعداد مقالات: 156
2. اثر محیط کشت و غلظت‌های مختلف هورمون NAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارویی اسطوخودوس

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-11

امین باقی زاده؛ بهروز سعیدی گراغانی؛ محمدعلی وکیلی شهربابکی


5. تأثیر سطوح بـور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-10

جعفر شهابی فر؛ رضا خوش نظر پرشکوهی


6. اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-7

عباس سلطانی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا درودیان


7. بهینه‌سازی تکثیر درون شیشه ای Paulownia tomentosa

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-9

فرزانه داودآبادی فراهانی؛ سید مهدی میری؛ امراله نبی گل


9. کاربردهای لجن فاضلاب در کشاورزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-9

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی


10. بررسی پریود گلدهی جنس Astragalus در مراتع شانجان شهرستان شبستر بر اساس تغییرات ارتفاع

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2-15

زهرا اصغری روشن؛ جلال محمودی؛ قاسم حبیبی بی بالانی


11. استفاده از شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه‌ها و شکل‌های شیمیایی مس و روی در برآورد غلظت این عناصر در یک گیاه مرتعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-15

مریم مرعشی علی آبادی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ عباس احمدی؛ مهرداد اسفندیاری


12. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-10

الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


13. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری


15. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار

دوره 11، شماره 1.2، تابستان 1395، صفحه 5-12

الهام مطلبی


16. بررسی تأثیر کند کننده‌های رشد گیاهی بر چمن ورزشی

دوره 10، شماره 3.4، زمستان 1394، صفحه 5-12

حسین شصتی؛ علی رضا لادن مقدم


18. اثر بکارگیری سلنیوم بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه سویاGlycine max L.))

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-13

نرگس اوراقی اردبیلی؛ سارا سعادت مند؛ وحید نیکنام؛ رمضانعلی خاوری نژاد


19. تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-17

فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی


21. تاثیر بسترهای کشت آلی بر رشد گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم(Spathiphyllum spp.)

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 5-10

حمید رضا نیک مرام؛ فرشید اسمعیلی


23. شبیه‌سازی اثر باکتری‌های محرک رشد بر ذرت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

علی رضا رضایی؛ معصومه نژاد علی؛ علی غفوریان


24. بررسی تأثیر پرتو فرابنفش بر رشد، جوانه‌زنی و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-13

شمیم قربانی سامانی؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد


25. چالش ها و راههای پیش رو برای استفاده از سوخت های زیستی و اثرات زیست محیطی آن ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-14

فاطمه بیضاوی؛ عبدالکریم زارعی؛ کیارش جمشیدی گوهر ریزی