کلیدواژه‌ها = تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی
تعداد مقالات: 2
1. ریزازدیادی توسط IBA و Kin و القای تتراپلویید توسط کلشی‌سین در ارکید فالانوپسیس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-35

محسن محمدی؛ بهزاد کاویانی؛ شهرام صداقت حور


2. ریزازدیادی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Mill.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-41

امید کریمی؛ بهزاد کاویانی