کلیدواژه‌ها = وزن تر نسبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حفظ کیفیت و ماندگاری گل های بریده نرگس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 30-36

مژگان شهدادنژاد؛ علی صالحی ساردویی