کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های بومی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس صفات فیزیولوژیک

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 47-59

محمدرضا جعفری تلوباغی؛ نسیم رنج‎کش؛ مرتضی سام دلیری