کلیدواژه‌ها = تنظیم کننده رشد گیاهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر چندین تنظیم‌کننده‌ رشد گیاهی بر ویژگی های رشد ی،میزان کلروفیل و مقدار عناصر در فرفیون زینتی (Euphorbia lactea f. cristata)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-53

محمد تقی خدابنده اویلی؛ سپیده کلاته جاری؛ محمد تقی پاداشت دهکایی