کلیدواژه‌ها = آتشک، استرپتومایسین، SDS-PAGE، Rep-PCR (ERIC
تعداد مقالات: 1