کلیدواژه‌ها = سوپرفسفات
تعداد مقالات: 1
1. آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک‌های آهکی

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 29-40

جعفر شهابی فر؛ ابراهیم پناه پور؛ فرهاد مشیری؛ علی غلامی؛ مهرزاد مستشاری