کلیدواژه‌ها = Cousinia sect. Lachnosphaerae
تعداد مقالات: 1
1. بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-64

مژگان صادقی رشتی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان