کلیدواژه‌ها = دامنه‌های حرمه فاریاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلورستیک منطقه دامنه‌های حرمه شهرستان فاریاب(استان کرمان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 35-46

سید محمد علی وکیلی شهر بابکی؛ منصوره خدا شناس؛ محمد رشیدی