کلیدواژه‌ها = ساختار تشریحی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات تنش خشکی برساختار تشریحی گیاه نخود(Cicer arietinum L.)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-51

گلناز تجدد؛ رضا طالبی؛ سارا رضایی


2. مقایسه ساختارتشریحی–تکوینی یک گونه ازبارهنگ(Plantago lanceolata L.) در دو منطقه قائمشهر و تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 25-34

گلناز تجدد؛ منور یزدانی چماز کتی؛ فرزانه حسینی