کلیدواژه‌ها = بیوتکنولوژی
تعداد مقالات: 2
1. مکانیزم های تحمل تنش شوری در گیاهان از دیدگاه فیزیولوژیکی و مولکولی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-61

امین باقی زاده؛ سعید میرزایی؛ آمنه استخری


2. چالش ها و راههای پیش رو برای استفاده از سوخت های زیستی و اثرات زیست محیطی آن ها

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-14

فاطمه بیضاوی؛ عبدالکریم زارعی؛ کیارش جمشیدی گوهر ریزی