کلیدواژه‌ها = گیاهان زینتی
تعداد مقالات: 3
1. ریزازدیادی توسط IBA و Kin و القای تتراپلویید توسط کلشی‌سین در ارکید فالانوپسیس

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-35

محسن محمدی؛ بهزاد کاویانی؛ شهرام صداقت حور


2. ریزازدیادی سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Mill.)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 32-41

امید کریمی؛ بهزاد کاویانی


3. اثر بُـر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل جعفری(Tagetes erecta) در شرایط کشت خاکی و هایدروپونیک

دوره 9، شماره 1.2، تابستان 1393، صفحه 23-30

علی محمدی ترکاشوند؛ حسن عابدینی آبکسری؛ کاوه بابلیان؛ بهزاد کاویانی