کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر روش مصرف عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند(Beta vulgarisL.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

مهسا کیانیان؛ کیوان شمس


2. ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

روح اله حیدری؛ کیوان شمس


5. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی