کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلهای عصبی فازی برای دمای خاک با استفاده از داده‌های هواشناسی در دو اقلیم متفاوت

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-54

محبوبه مظهری؛ ساجده اصغرزاده؛ سامان ملک نیا؛ الهام مطلبی