کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 3
1. چالش ها و راهکارهای پیش رو برای بهبود سوء تغذیه از طریق غنی سازی زیستی گندم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-29

مجید عبدلی؛ عزت اله اسفندیاری


2. آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک‌های آهکی

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 29-40

جعفر شهابی فر؛ ابراهیم پناه پور؛ فرهاد مشیری؛ علی غلامی؛ مهرزاد مستشاری


3. تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-17

فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی