کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته‌ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-22

سولماز شهلا؛ علی اصغر معصومی؛ سید محمد مهدی حمدی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژاد ستاری


2. بازنگری در وضعیت گونه‌های جنسL. Trigonella (بخشه Bucerates Boiss.) در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 23-32

فهیمه سلیم پور؛ سیده مهسا صفی الدین اردبیلی؛ فریبا شریف نیا


3. بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-64

مژگان صادقی رشتی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان